เมล็ดกาแฟสู่เครื่องดื่มของโลกอิสลาม

coffee 1913471 960 720 1 - เมล็ดกาแฟสู่เครื่องดื่มของโลกอิสลาม
เมล็ดกาแฟสู่เครื่องดื่มของโลกอิสลาม

เมล็ดกาแฟสู่เครื่องดื่มของโลกอิสลาม จากการค้นพบ C o f f e e ก็มีหลักฐานที่เป็นตำนานเรื่องเล่ามากมาย ในศตวรรษที่ 9 มีการค้นพบ C o f f e e จากการได้กินผล C o f f e e หลังจากที่ได้เห็นแพะที่มีความคะนึกคะนองขึ้นหลังจากพวกมันได้กินผล C o f f e e หรือการค้นพบและกิน C o f f e e จนสามารถรอดชีวิตกลับมายังเมืองได้ เป็นต้น ในหลักฐานตำนานยืนยันถึงถิ่นฐานดั้งเดิมในเมืองเอธิโอเปียเป็นหลัก ถึงจะมีการยืนยันแต่ในเวลาต่าง ๆ ต้น C o f f e e มักไม่ได้รับความสนใจใด ๆทั้งสิ้น จนมีชาวอาหรับได้นำเอา C o f f e e นั้นออกไปเผยแพร่ในดินแดนอาราเบีย

 เมื่อ Coffee ถูกนำไปเผยแพร่ในดินแดนอาระเบีย ที่เป็นดินแดนดูเหมือนจะยอมรับ Coffee เป็นที่แรกคือเยเมน ต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่ดูเหมือนจะตอบรับ Coffee เป็นแห่งแรกคือเยเมน ในช่วงปลายศตวรรษที่ 14 ถึงเริ่มศตวรรษที่ 15 เริ่มแรกก่อนที่ Coffee กลายเป็นเครื่องดื่มนั้น Coffee ส่วนใหญ่เป็นอาหารมาก่อนในทางศาสนาของผู้ที่นับนิกายซูฟี โดยจะเคี้ยวเมล็ด Coffee เพื่อการขจัดความง่วงออกไปในขณะที่ดำเนินการทางศาสนาในเวลากลางคืน และยังเป็นยาเสริมความสามารถในการเข้าถึงพระเจ้าอีกด้วย แม้ว่าจะมีผู้นำทางนิกายได้คิดนำเมล็ด Coffee นำมาทำการปรับแต่งและปรุงเป็นน้ำ Coffee ซึ่งชาวเยเมนนั้นก็ไม่ค่อยนิยมดื่มสักเท่าไหร่ อีกทั้งนิยมการทานด้วยวิธีเคี้ยวเมล็ดสด ๆ หรือไม่ก็นำเปลือกของเผลกาแฟนั้นมาชงเป็นชา แล้วจึงนำมาดื่มร่วมกับใบกาต นั่นเอง

คณเปนคนทชอบดมกาแฟหรอเปลา แลวการดมกาแฟนนดหรอไมดกนแน medium 1 - เมล็ดกาแฟสู่เครื่องดื่มของโลกอิสลาม

เนื่องจาก Coffee นั้นเป็นพืชป่าในเอธิโอเปียที่ชาวอาหรับนั้นมีความต้องการมากขึ้น ซึ่งทำให้ชาวอาหรับเยเมนนั้นได้นำ Coffee มาปลูกในบริเวณเทือกเขาทางตอนเหนือของเยเมน และไม่เป็นแค่เพียงการนำ Coffee มาเพื่อความต้องการของมนุษย์เท่านั้น ในพื้นที่ยังเหมาะสมต่อการปลูก Coffee อีกด้วย ส่วน Coffee ที่มีถิ่นฐานมาจากแอฟริกาจึงได้ชื่อว่า อาราบิกา เมื่อถูกนำเข้าสู่ยุโรปการที่ Coffee ถูกนำมาปลูกในเยเมน ส่งผลให้เมืองท่ามอคคา แต่เดิมที่เป็นท่าเรือที่ขนส่ง Coffee ไปทั่วอาระเบียและส่งค้าในยุโรปในภายหลัง จึงทำให้เยเมนผูกขาดการขาย Coffee ได้เป็นเวลานานถึง 2 ศตวรรษครึ่ง ก่อนจะสูญเสียการผูกขาดให้แก่ยุโรป

จาก เมล็ดกาแฟสู่เครื่องดื่มของโลกอิสลาม

ในช่วงปี ค.ศ.1500 Coffee ได้มีแพร่กระจายไปยังคาบสมุทรอาระเบียไปพร้อมกับผู้นับถือนิกายซูฟี ในไคโร ดามัสกัส และเมกกะ ผู้ที่ดื่ม Coffee ต้องจำกัดขอบเขต แต่ในหมู่ผู้นับถือนิกายมักจะรวมตัวกันดื่มบริเวณศาสนสถานหรือลานกว้างต่าง ๆ และยังเป็นเครื่องดื่มในเวลากลางคืนช่วงเทศกาลรอมดอน ดังนั้น Coffee จึงได้ถูกนำไปเกี่ยวข้องกับท่านนะบีมะหะหมัด โดยมีการอ้างถึงตำนานต้นกำเนิดของ Coffee ซึ่งท่านนะบีได้รับเมล็ด Coffee จากเทวทูตกาเบียลมาเป็นเครื่องดื่มในทางของศาสนาอิสลามแทนที่ไวน์ที่เป็นข้อห้ามทางศาสนา จากคำว่า Coffee ในภาษาอาหรับว่า Qahwah ที่เป็นคำใช้เรียกแทนคำว่า ไวน์ นั้นเอง ส่วนการที่ได้นำ Coffee มาเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามนั้น ทำให้มีการดื่ม Coffee แพร่หลายควบคู่ไปกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลาม ในประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อถึง ค.ศ. ๑๕๑๐ กาแฟก็ได้เปลี่ยนสถานะจากเครื่องดื่มทางศาสนาเป็นเครื่องดื่มทางสังคมมากขึ้น มีร้านกาแฟหรือ Coffee-house ในดินแดนตะวันออกกลางได้เกิดขึ้นมากมาย แต่เนื่องจากมีการถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบของกาแฟที่มีความผิดในข้อห้ามทางศาสนาอิสลาม และถึงแม้จะไม่เป็นข้อห้ามทางศาสนา แต่ชนชั้นปกครองในเมืองใหญ่ๆ ก็เห็นว่า ร้านกาแฟเป็นแหล่งมั่วสุมของคำนินทา คำพูดเสียดสีทางการเมือง และแหล่งการพนัน ทำให้มีการปราบปรามร้านกาแฟเหล่านั้นจำนวนมาก จนเมื่อถึงช่วงประมาณกลางศตวรรษที่ ๑๖ หลังจากความพยายามสั่งปิดร้านกาแฟล้มเหลว ทำให้มีร้านกาแฟแห่งแรกเปิดขึ้นในเมืองดามัสกัส ตามมาด้วยร้านกาแฟตามเมืองใหญ่อีกหลายแห่ง เช่น เมกกะ อิสตันบูล และไคโร เป็นต้น ร้านเหล่านี้จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแพร่กระจายการดื่มกาแฟในยุโรป

การปรุงกาแฟช่วงนี้ มีการสันนิษฐานว่า ในศตวรรษที่ ๑๕ ผู้นำทางนิกายซูฟีในเมืองท่ามอคคาเป็นผู้คิดค้นการคั่ว การบด และการชงกาแฟ การชงกาแฟในช่วงนี้จะใส่กาแฟลงไปก่อนแล้วตามด้วยน้ำต้มเดือด เพื่อสร้างกลิ่นที่น่าดึงดูดของกาแฟและก่อนที่จะมีการผลิตน้ำที่สะอาดเพียงพอ การต้มจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างความแน่ใจในความสะอาดของน้ำ แต่กาแฟที่ชงขึ้นนั้นยังไม่มีการกรองเอากากกาแฟออก u f a b e t ทำให้กาแฟมีลักษณะข้นและขม ทั้งที่มีการปลูกอ้อยในดินแดนตะวันออกกลางและผลิตน้ำตาลที่รับมาจากอินเดียกว่าร้อยปีก่อนการรู้จักกาแฟ แต่ก็ไม่มีการเติมน้ำตาลผสมลงในกาแฟ รวมทั้งการเติมนมด้วย จากการมีคำกล่าวอ้างว่า เป็นสาเหตุของโรคเรื้อนหากเอามาผสมกับกาแฟ แต่กระนั้นก็มีการเติมกระวานลงในกาแฟบ่อยครั้ง รวมถึงมีการใส่ฝิ่นกับกัญชาลงไปแกว่งในน้ำกาแฟด้วย   

Share