เทรนด์อาหารและเครื่องดื่ม

1 1 - เทรนด์อาหารและเครื่องดื่ม
เทรนด์อาหารและเครื่องดื่ม

เทรนด์อาหารและเครื่องดื่ม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และอาหารนั้นมีการปรับเปลี่ยนเป็นอย่างมาก จากอดีตกาลนั้นผู้บริโภคอาหารเปรียบเสมือนยา ต่อมาในปัจจุบันวัฒนธรรมต่าง ๆ ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ในการรับประทานอาหารจึงเกี่ยวในเรื่องของค่านิยม และในวันนี้เราจะมาพูดถึงแนวโน้มการบริโภคอาหาร แนวคิดที่เปลี่ยนไปของการกิน การรับมือของผู้ผลิตและผู้ประกอบการธุรกิจของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย

อาหารเพื่อสุขภาพ ที่ผ่านมานั้นมีผู้บริโภคได้เอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ประเภทอาหารออแกนิก สินค้าที่ปราศจากลูเตนและแลคโตส รวมถึงอาหารที่มีสัดส่วนประเภทของน้ำตาลและไขมันต่ำ ซึ่งเมื่อปี 2 0 1 3 มูลค่าของสินค้าอาหารและเครื่องดื่มออแกนิกในท้องตลาดทั่วโลกนั้นมีอยู่ประมาณ 8 0 , 0 0 0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1 6 1 , 5 0 0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อีกด้วย

อาหารสำเร็จรูป ในชีวิตประจำวันกับการเร่งรีบทำให้อาหารสำเร็จรูปนั้นมาแรงมาก ๆ โดยอาหารจำพวกนี้เป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน พร้อมปรุง อาหารที่ส่งถึงหน้าบ้านคุณ จนเป็นอาหารแปรรูปที่สะดวกสบายในการบริโภคและยังเก็บได้นาน

2 2 - เทรนด์อาหารและเครื่องดื่ม

อาหารฮาลาล ในกลุ่มประชากรมุสลิมที่กำลังมีการขยายตัว จึงทำให้การตลาดเศรษฐกิจเป็นตลาดที่ได้เปิดใหม่ขึ้นและยังมีอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นและรวดเร็วอย่างมากในปัจจุบัน อุตสาหกรรมฮาลาลนั้นยังเป็น ท้องตลาดพันล้านอันดับที่ 3 ของโลก จากประเทศจีนและประเทศอินเดียนั่นเอง เพราะการตลาดนั้นต้องรองรับชาวมุสลิมที่มีจำนวนถึง 2,000 ล้านคน ซึ่งชาวมุสลิมนั้นมีข้อห้ามในการรรับประทานอาหารถึง 6 ข้อตามหลักศาสนา ABCD IS ซึ่งก็คือ แอลกอฮอล์ เลือด เนื้อของสัตว์ที่ตายแล้ว สัตว์กินเนื้อและนก อาหารที่ถวายให้กับเทพเจ้ายกเว้นพระเจ้าอัลลอฮ์ และเนื้อหมู ดังนั้นการตลาดฮาลาลจึงมีมูลค่าถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปี 2013

อาหารเสริม สินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้นเป็นกลุ่มสินค้าหนึ่งที่มีอิทธิพลมากในท้องตลาด เพราะสามารถตอบโจทย์ได้ตรงจุดผู้บริโภค ทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่สามารถทำให้สมรรถภาพในการทำงานของร่างกายและสมอง การสร้างภูมิคุ้มกัน รวมทั้งการเสริมความงามต่าง ๆ อาหารเสริมจึงเป็นอาหารทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการโดยตรง

อาหารเพื่อผู้สูงอายุ จากเหตุการณ์ Aging Society โดยประเทศไทยนั้นส่งผลให้ธุรกิจทางด้านอาหารนั้นมีการพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการในกลุ่มผู้บริโภค ดังนั้นใน สหประชาชาติได้คาดการณ์ไว้ว่า เมื่อปี 2050 มนุษย์โลกมากกว่า 20 % จากมีอายุในการใช้ชีวิตมากกว่า 60 ปี ซึ่งแนวโน้มนี้ยังเป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ผลิตในธุรกิจอาหารเพราะเป็นการเพิ่มกลุ่มบริโภคชนิดหนึ่งเข้ามา

ซึ่งถ้าหากใครกำลังหาโอกาสทางธุรกิจอาหารของตนเองอยู่ละก็ ควรที่จะศึกษาในเรื่องของการตลาดที่ต้องเข้าแข่งขัน เพราะว่าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ทุกคนจำเป้นต้องใช้ หากจับจุดของตลาดได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วเราเชื่อว่าธุรกิจของคุณจะทำเงินให้คุณอย่างมหาศาล

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ขอบคุณที่มาจาก UFABET

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Share