รอบรู้เรื่อง Eid ul-Adha

Eid ul-Adha (Festival of Sacrifice) หรือวันอีด เป็น เทศกาลที่สำคัญ ที่สุดเทศกาลหนึ่งในปฏิทินของชาวมุสลิม เทศกาลนี้รำลึกถึงความตั้งใจที่จะเสียสละ ของผู้เผยพระวจนะอิบราฮิม เมื่อพระเจ้าสั่ง เทศกาล Eid ul-Adha เฉลิมฉลองเมื่อใด เทศกาลนี้เป็นวันหยุดราชการ ในประเทศมุสลิม ในปี 2020 อีดิลอัฎฮา จะเริ่มในตอนเย็นของวัน 30 กรกฎาคม และสิ้นสุดในตอนเย็นของวันจันทร์

Read More

เทศกาลเมกกะ

เทศกาลเมกกะ หรือเมกกะ เป็นสถานที่นครแห่งหนึ่ง ที่ได้มีการจัดพิธีขึ้น ซึ่งคนตะวันตกได้ใช้เรียกชื่อที่นี่ว่า มักกะห์ ชื่อนี้ เป็นชื่อในส่วนหนึ่งของชื่อเรียกจาก มักกะห์ อัล มูกัรรามะห์ ที่แปลว่า เมกกะ เป็นเมืองอันทรงคุณค่า ถ้าหากเราได้มองกลับไปในสมัยก่อนนั้น สถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกว่า บักกะห์ เราสามารถอ่านพบเจอ ได้ในส่วนของคัมภีร์อัลกุรอ่าน นั่นเอง ชาวมุสลิมนั้น จะมีความเชื่อว่า ที่แรกของนครเมกกะก็คือ วิหารกะบะห์ ผู้ที่สร้างขึ้น

Read More

เทศกาลที่สำคัญของศาสนาอิสลาม

เทศกาลที่สำคัญของศาสนาอิสลาม อย่างที่หลาย ๆ คนได้เข้าใจว่าในหมู่ชาวมุสลิม เมื่อถึงเดือนรามฎอนมาถึง หมู่คนอิสลามก็ต้องมี การประพฤติปฏิบัติ ตามหน้าที่ของแต่ละคน ตามที่หลักทางศาสนาได้กำหนดไว้ แต่ก็ยังมีในส่วนหนึ่งที่มีคำถามกันว่า เมื่อถึงในเดือนรามฎอนนั้นมีความสำคัญกับคนอิสลามอย่างไร และเพราะอะไรที่คนอิสลาม ต้องถือศีลอดกันด้วย รอมฎอน หรือเรียกได้อีกชื่อว่า รอมะฎอน นั้นคือเดือนที่ 9 ในปฏิทินของฮิจญ์เราะฮฺ หรือปฏิทินอิสลามนั่นเอง ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่คนอิสลามนั้นจะถือศีลอดกันตลอดทั้งเดือนนั่นเอง เดือนนี้นับว่าเป็นหนึ่งเดือนที่สำคัญของคนอิสลาม ที่อัลกุรอานนั่นได้เอ่ยถึง ความสำคัย และความยิ่งใหญ่ของเดือนนี้ไว้ให้เข้าใจว่า

Read More