การใส่ผ้าคลุมศีรษะ ของหญิงมุสลิมอาจจะไม่ได้รับการอนุญาตในหลาย ๆ ประเทศ

ในหลาย ๆ ประเทศ เริ่มมีการออกกฎควบคุม การใส่ผ้าคลุมศีรษะ ของหญิงสาวมุสลิม กันมากขึ้น ที่เราจะเคยได้ยินกันมาในสมัยก่อนนั้น ก็คือ ประเทศฝรั่งเศสที่มีการออกกฎหมายห้ามสวมใส่ชุดคลุมแบบปิดมิดชิด ของหญิงสาวมุสลิมในฝรั่งเศส เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ ความมั่นคง ซึ่งนอกจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ยังมีประเทศอีกหลาย ๆ ประเทศที่เริ่มจะมีการออกกฎข้อบังคับนี้ขึ้นมาในบางประเทศนั้น จะออกกฎห้ามใส่ก็ต่อเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ อย่างเช่น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งคุณสามารถที่จะใส่ผ้าคลุมศีรษะได้ แต่ห้ามใส่ผ้าคลุมปิดหน้า หรือว่าชุดคลุมปกปิดทั้งร่างกายในที่สาธารณะ ประเทศล่าสุดที่ห้าม การใส่ผ้าคลุมศีรษะ และล่าสุดที่มีข่าวออกมา

Read More