เทศกาลเมกกะ

เทศกาลเมกกะ

1 - เทศกาลเมกกะ
เทศกาลเมกกะ

เทศกาลเมกกะ หรือเมกกะ เป็นสถานที่นครแห่งหนึ่ง ที่ได้มีการจัดพิธีขึ้น ซึ่งคนตะวันตกได้ใช้เรียกชื่อที่นี่ว่า มักกะห์ ชื่อนี้ เป็นชื่อในส่วนหนึ่งของชื่อเรียกจาก มักกะห์ อัล มูกัรรามะห์ ที่แปลว่า เมกกะ เป็นเมืองอันทรงคุณค่า ถ้าหากเราได้มองกลับไปในสมัยก่อนนั้น สถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกว่า บักกะห์ เราสามารถอ่านพบเจอ ได้ในส่วนของคัมภีร์อัลกุรอ่าน นั่นเอง

ชาวมุสลิมนั้น จะมีความเชื่อว่า ที่แรกของนครเมกกะก็คือ วิหารกะบะห์ ผู้ที่สร้างขึ้น คือ ท่านนบีอะดัม และพระนางเฮาวาอ์ สองคนนี้ คือ คู่มนุษย์ชาย หญิง คนแรกของโลก ความเชื่อนั้นจึงถือว่า สถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสถานที่ให้ความเคารพต่อพระองค์

จนเวลาต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่โดยท่านนบีอิสมาอิล และท่านนบีอิบรอฮีม หลังจากที่มีการบูรณะ ก็ได้เกิดความตื่นตระหนกขึ้น นั่นก็คือ มีเทวทูตได้ปรากฏกาย และได้นำหินสีดำที่ศักดิ์สิทธิ์  ที่เนินเขาญะบัล กูบิส

2 2 - เทศกาลเมกกะ

ในการประกอบพิธีที่เรียกว่า พิธีฮัจญ์ เป็นการเดินทาง เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจ ในมักกะหฺ ของเดือนนซุลฮิจญะห ในช่วงวันเวลาที่กำหนด และในสถานที่ต่าง ๆ ดังนั้นศาสนกิจอันนี้ จึงเป็นบทบาท และหน้าที่ของชาวมุสลิมทั้งเพศชาย และเพศหญิง ทุกคนจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของทรัพย์สิน สุขภาพร่างกาย รวมถึงการเดินทาง ที่ไม่มีปัญหาหรือขัดสนใด ๆ

ช่วงพิธีฮัจญ์นั้นชาวมุสลิมทั่วโลกก็จะเดินทางมายังอารเบีย ซึ่งก่อนอื่นนั้นจะมีการทำ  อิฮฺรอม ก่อน เพราะเป็นการตั้งใจที่จะเริ่มทำขั้นตอนต่อไป ในการเข้าไปยังสถานที่ฮะรอมนั้น ต้องปฏิบัติตามกฏของฮิรัจญ์ด้วย ได้แก่ การไม่ล่าสัตว์ในสถานที่ การไม่ร่วมสมสู่ การไม่เสริมสวย การไม่แต่กลิ่นหรือใช้น้ำหอม รวมถึงการไม่ตัดเล็บและตัดผม

ในส่วนของผู้ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ ณ สถานที่มักกะห์ ก็สามารถที่จะเฉลิมฉลองและทำบุญเลี้ยงได้ที่บ้าน โดยจะเรียกว่า วันอีดุลอัฎฮา นั่นเอง

*ทั้งนี้พิธีการรมทางศาสนาหรือ พิธีฮัจญ์ เป็นพิธีกรรมที่เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยของศาสดาอิบรอฮีม*

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

สนับสนุนโดย ufabet168

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Share