พิธีกรรมของอิสลาม

พิธีกรรมของอิสลาม

2 1 - พิธีกรรมของอิสลาม
พิธีกรรมของอิสลาม

พิธีกรรมของอิสลาม ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาหนึ่งที่ไม่เหมือนศาสนาใด ๆ นั่นก็คือ เป็นศาสนาที่ไม่มีนักบวชในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งมุสลิมที่เป็นอิสลามนั้นจะเป็นทั้งนักบวช และฆราวาสกันเอง ซึ่งนักบวชกับฆราวาสนั้นจะต้องมีบทบาทที่เป็นจริง และเป็นคนที่มีความรู้ด้วยเช่นกัน ในการถือหลักทางศาสนานั้นต้องเป็นธรรมสูงสุดกับการดำรงชีวิตเพื่อการอยู่รอดในชีวิตประจำวัน

หลักในการปฏิบัติทางศาสนกิจที่สำคัญ ๆ จะมีอยู่ 5 ประการ คือ

หลักปฏิบัติที่ 1

คือ การปฏิญาณตน สำหรับผู่ที่เป็นอิสลามหรือมุสลิมนั้นจะต้องยืนหยัดวาจา และกล่าวว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ และท่านศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์”

หลักปฏิบัติที่ 2

คือ การละหมาด หรือ คนมุสลิมเรียกว่า นมาซ เรียกว่าเป็นการเคารพต่อพระเจ้าจากอิริยาบถต่าง ๆ และจะต้องมีการปฏิบัติในทุก ๆ วัน ต่อวัน วันละ 5 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลาก่อนฟ้าส่าง เวลาบ่าย เวลาเย็น เวลาหั่วค่ำ และเวลากลางคืน ในการละหมาดนั้นจะช่วยหยุดความคิดและการกระทำที่ผิด ๆ ให้เป็นระบบ ทำให้สามารถนึกคิดสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปในทุก ๆ วัน

หลักปฏิบัติที่ 3

คือ การถือศีลอด เป็นการงดและละเว้นการรับประทานอาหาร การดื่มน้ำ การมีเพศสัมพันธ์ การพูดว่าร้ายผู้อื่น จนกระทั่งการประพฤติปฏิบัติที่ผิดบาปหลาย ๆ สิ่ง ซึ่งการถือศีลอดนี้จะเริ่มทำในเดินรอมฎอนเป็นระยะเวลาตลอดทั้งเดือน ในการถือศีลอดเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือเพื่อให้ชาวมุสลิมนั้นชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ และเป็นการฝึกความอดทนกับการยั่วยุของกิเลสที่เกิดขึ้น

หลักปฏิบัติที่ 4

คือ การจำหน่ายซะกาต เป็นการบริจาคทานอย่างหนึ่งให้กับผู้ที่เหมาะสมกับศาสนบัญญัติที่ควร

หลักปฏิบัติที่ 5

คือ ประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นการประกอบศาสนกิจในเมืองเมกกะ ประเทศซอุดีอาระเบีย ซึ่งผู้ที่จะไปร่วมพิธีจะต้องอยู่ในสภาพที่เพรียบพร้อม นั่นก็คือ ต้องบรรลุนิติภาวะ มีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี มีทุนทรัพย์สินที่เพียงพอ และมีความรู้และความเข้าใจกับการทำฮัจญ์อีกด้วย

อ่านบทความเพิ่มเติมเรื่อง เทศกาลเมกกะ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ขอขอบคุณบทความดี ๆ จาก ufa877

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Share