ฮาลาสคลีนๆ

IMG 7725 1024x683 - ฮาลาสคลีนๆ
ฮาลาสคลีนๆ

ฮาลาสคลีนๆ ในตอนนี้ กระแสการบริโภคของกิน “Clean Food” กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากมาย เนื่องจากว่าการที่ประชากรเริ่มตระหนักถึงอันตรายของสารตกค้างในของกินที่กินกันมาหลายต่อนับเป็นเวลาหลายปี ซึ่งมีผลในแง่ลบต่อสถาพทางร่างกาย นำมาซึ่งการก่อให้เกิดลักษณะการเจ็บป่วยไข้อีกทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจ

จากผลที่ได้รับจากการสำรวจพฤติกรรมของการบริโภคอาหารของประชาชน พุทธศักราช2556 พบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคพิจารณาถึงเป็นสิ่งแรกสำหรับการเลือกซื้อของกินคือรสชาติ (ปริมาณร้อยละ 24.5) รองลงมาคือความสะอาดรวมทั้งความพอใจ (ปริมาณร้อยละ 19.4 แล้วก็ 17.7 เป็นลำดับ) ต้องการทาน (จำนวนร้อยละ 14.9) คุณประโยชน์ทางโภชนาการ (ปริมาณร้อยละ 12.8) ความสะดวกรวดเร็วและก็ราคามีน้อยกว่าจำนวนร้อยละ 10

จากจำนวนดังกล่าวบ่งบอกถึงอย่างชัดเจนว่า ผู้ซื้อส่วนมากมีความสนใจในเรื่องของคุณประโยชน์ทางโภชนาการค่อนข้างจะน้อย (ปริมาณร้อยละ 12.8) ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาวะของประชากร

Thai Malaysia Halal Rice Salad - ฮาลาสคลีนๆ

อาหารคลีนๆ วิธีการทวงคืนสุขภาพร่างกาย

การปรากฎขึ้นมาของกระแสการบริโภคอาหารคลีนนับว่าเป็นวิธีการที่ผู้บริโภคใช้สำหรับการทวงคืนสุขภาพที่แข็งแรงในทางหนึ่ง เป็นภาพสะท้อนถึงความโหยหาคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสามารถเริ่มได้ด้วยตัวเอง คลีนฟู้ด (Clean Food) เป็น ของกินที่ลดการปรุงแต่งให้เหลือน้อยที่สุด จำกัดวิธีการต่างๆก่อนเข้าสู่ร่างกาย โดยของกินที่จัดอยู่ในกลุ่มคลีนฟู้ดนั้นมีจำนวนมาก ได้แก่ ผักสด ผลไม้สด ข้าวกล้องที่ไม่ผ่านการขัดสี ของกินที่ไม่ต้องทอดหรือต้ม หรือปิ้งกระทั่งไหม้เกรียม ฯลฯ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

วิถีฮาลาล มหาเมตตาสู่มนุษย์โลก

อิสลามปรารถนาให้มนุษยชาติบริโภคแต่สิ่งที่ดี ๆมีคุณประโยชน์ ดังจะมองเห็นได้จากโองการจากคัมภีร์อัล-กุรอาน ซึ่ง สิ่งดีๆที่อิสลามหมายคือก็คือ อาหารฮาลาล

วิธีการฮาลาลได้ถูกเผยแพร่คราวแรกเมื่อกว่า 1,400 ปีที่ผ่านมา นับเป็นมาตรฐานทางอาหารที่ดั้งเดิมที่สุดของโลก อิสลามได้ระบุวิถีทางสำหรับเพื่อการบริโภคให้กับผู้เชื่อในศาสนาอิสลามให้ดำรงตนอยู่ในแนวทางทางสายกลาง และไม่ส่งเสริมให้บริโภคกระทั่งเกินกำลัง ซึ่งมีผลเสียทั้งต่อสุขภาพและก็จิตวิญญาน ในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้ส่งเสริมการดำรงชีวิตแบบนักพรตที่ละเว้นจากการบริโภค

ในเวลาเดียวกัน อาหารฮาลาลมิได้เป็นแค่เพียงกฎเกณฑ์สำหรับในการบริโภค แม้กระนั้นยังนับว่าเป็นศาสนกิจอย่างหนึ่ง เป็นการแสดงออกถึงการยินยอมต่อแนวทางของศาสนา สำหรับการยับยั้งความปรารถนาบางสิ่งบางอย่างที่ขัดกับวิธีการศาสนา ส่วนการบริโภคอาหารที่ไม่ฮาลาลเป็นต้นเหตุหนึ่งที่นำสู่ไฟแดนนรก

เกา - ฮาลาสคลีนๆ

การที่วิธีการฮาลาลเป็นเยี่ยมในวิธีการของศาสนาได้เปลี่ยนเป็นเครื่องรับรองว่าอาหารฮาลาลจะไม่มีทางสูญหายไปตราบเท่าที่ยังมีผู้เชื่อในศาสนาอิสลาม

อิสลามเป็นศาสนาที่ถูกประธานลงมาด้วยกับลักษณะที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุุษย์ สอดคล้องและก็เหมาะสมกับทุกกรณียกิจในชีวิต การนำเอาวิธีการศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ได้เป็นเพียงแต่การแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ต่อพระผู้สร้างเพียงแค่นั้น แม้กระนั้นชาวมุสลิมยังมั่นใจว่านั่นจะเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดความสบายและก็การบรรลุเป้าหมายอีกทั้งณ เวลานี้ แล้วก็ในชาติหน้า

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cr. UFABET

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Share