ผู้เปลี่ยนศาสนามาเป็น มุสลิมในนอร์เวย์ มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ผู้เปลี่ยนศาสนามาเป็น มุสลิมในนอร์เวย์ มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

จำนวนที่ผู้เปลี่ยนศาสนามาเป็น มุสลิมในนอร์เวย์ มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

หนังสือพิมพ์ชั้นนำของนอร์เวย์ เคยได้รายงายไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า จำนวนตัวเลขของชาวนอร์เวย์ที่เปลี่ยนศาสนามาเป็นชาวมุสลิมนั้น เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นมา ตั้งแต่ปี 1990 แล้ว จนมาถึงช่วงเวลาปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนศาสนาจากความศรัทธาส่วนตัวหรือใด ๆ ก็ตาม

5 - ผู้เปลี่ยนศาสนามาเป็น มุสลิมในนอร์เวย์ มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
มุสลิมในนอร์เวย์

มุสลิมในนอร์เวย์ ในอดีตกาล

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงจำนวนของผู้ลี้ภัยที่เพิ่มขึ้นในยุโรป ทำให้ประเทศนอร์เวย์เองก็เป็นส่วนนึงที่ได้รับอิทธิพลไปด้วย ซึ่งถ้าจะย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี 1990 ในสมัยนั้นในนอร์เวย์มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 500 คนเท่านั้นเอง 

ความต้องการของหญิงสาวที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ส่วนนึงเกิดจากการสมรสกับชายมุสลิม และย้ายศาสนา อีกส่วนนึงก็คือหญิงที่ทำการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม และเกิดความศรัทธาก็เลือกที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม

ซึ่งเรืองนี้เป็นความเชื่อ และความศรัทธาส่วนบุคคล หลาย ๆ คนเมื่อเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามแล้วก็เดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาเพิ่มเติม เดินทางไปเยี่ยมชมศาสนสถานต่าง ๆ อย่างเช่น  มัสยิดศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม (ICC) ในกรีนแลนด์, ออสโล ซึ่งไม่ไกลจากนอร์เวย์

อย่างไรก็ดีแม้ประชากรนอร์เวย์ หรือประเทศยุโรปอื่น ๆ เองไม่ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามแต่จำนวนผู้อพยพจากระเทศต่าง ๆ ที่นับถือศาสนาอิสลามก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือง ก็ถือเป็นการเผยแผ่ของศาสนาอีกรูปแบบนึงเช่นกัน ถ้าหากผู้ลี้ภัยได้มีการตั้งรกรากสร้างครอบครัวในพื้นที่ใหม่ ๆ ก็จะมีการเพิ่มขึ้นของประชากรมุสลิมในพื้นที่นั้น นั่นย่อมส่งผลให้คนในพื้นที่นั้นได้ใกล้ชิดกับศาสนาอิสลามเพิ่มขึ้น และเกิด ความเลื่อมใสศรัทธา ได้

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

c r e d i t : ufabet

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Share