บ้านโรงเรียนแล้วก็มัสญิด

juan camilo guarin p 476618 unsplash ed 3 - บ้านโรงเรียนแล้วก็มัสญิด
บ้านโรงเรียนแล้วก็มัสญิด

บ้านโรงเรียนแล้วก็มัสญิด สำหรับคนมุสลิมที่เคร่งครัดในคำสั่งสอนของศาสนาโดยธรรมดาแล้วย่อมมีวิถีชีวิตที่ผูกพันเกี่ยวข้องกับสถานที่สำคัญ 3 ที่ร่วมกัน สถานที่ที่แรกเป็น บ้านอันเป็นที่พักอาศัยซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ บ้านก็เลยเป็นสถานที่แรกสุดที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลนับตั้งแต่เกิดจนถึงตาย

ผู้ที่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิตบางทีอาจจะต้องจากบ้านของตนเองไปอยู่ต่างแดน ไปเรียนต่างประเทศเมืองนาย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจว่า ไม่มีที่ไหนจะเคยชินแล้วก็อบอุ่นเท่ากับบ้านของตัวเอง วันที่ตนกลับคืนสู่บ้านคือวันที่วิเศษสุดวันหนึ่งในชีวิต เมื่อบ้านมีความหมายถึงเพียงนี้ อิสลามก็เลยมีคำสั่งสอนที่เกี่ยวกับบ้านมากมายหลายมิติด้วยกัน มิติหนึ่งที่ส่งผลต่อการหล่อหลอมความเป็นชาวมุสลิมที่ดีก็คือบรรยากาศรวมทั้งสิ่งแวดล้อมข้างในบ้านซึ่งก็คือบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในบ้าน ความเกี่ยวข้องรวมทั้งความสัมพันธ์ในระหว่างสมาชิกด้านในภาย ลักษณะทางด้านกายภาพของบ้าน ทิวทัศน์รอบๆบ้านตลอดจนเพื่อนบ้าน

พวกเราจะมีความคิดเห็นว่าเพราะอะไรท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงได้มีคำสั่งสอนในสุนนะฮฺของท่านว่า ให้ผู้ปกครองสั่งใช้ให้ลูกๆทั้งชายรวมทั้งหญิงเริ่มฝึกฝนละหมาดตั้งแต่อายุ 7 ขวบและก็ให้มีการคาดโทษหรือออกมาตรการสำหรับความผิดพลาดในหัวข้อการละหมาดเมื่อลูกๆมีอายุ 10 ขวบเนื่องจากการละหมาดคือการสอนโดยผ่านแนวทางแจ่มแจ้ง แฝงคำสั่งสอนประเด็นการรักษาเวลาและก็สอดใส่การฝึกฝนระเบียบวินัย การเคารพกติกา การเชื่อฟังผู้นำ ตลอดจนเป็นการวางพื้นฐานสำหรับหลักศรัทธาที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ผู้เป็นบ่าวกับพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสร้าง

การละหมาดก็เลยเป็นขั้นตอนปรับปรุงแล้วก็สร้างบุคลากรที่ดีเยี่ยมที่สุดถึงแม้เนื้อหาเกี่ยวกับภูมิรู้ในประเด็นการละหมาดจะยังไม่สมบูรณ์เพราะเหตุว่าจำเป็นต้องผ่านระบบการศึกษาในขั้นตอนต่อไปก็ตาม ความประพฤติปฏิบัติของสมาชิกครอบครัวที่เกิดขึ้นในบ้านทรงอิทธิพลต่อการซึมซึมซับรับเอาของเด็กเป็นสาระสำคัญ การปลูกฝังบ่มเพาะบุคลิกลักษณะของเด็กจึงมีบ้านเป็นแหล่งทำความเข้าใจที่แรกของชีวิต เมื่อแหล่งทำความเข้าใจอุดมด้วยบรรยากาศที่อิสลามซึ่งมีนายแบบคือบิดาและก็นางแบบคือมารดาที่ดีสำหรับการเป็นตัวอย่าง ความเป็นมุสลิมที่ดีของเด็กก็ย่อมถูกปลูกฝังเอาไว้แล้วในจิตสำนึกของเด็กที่รอวันเจริญงอกงามและก็เติบใหญ่ต่อไป

สถานที่แห่งที่สองซึ่งบางทีอาจถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเด็กให้กว้างออกไปเป็นครั้งแรก นั่นคือสถานศึกษา อันซึ่งก็คือสถานที่ซึ่งมีการเรียนการสอนวิชาความรู้พื้นฐานให้แก่เด็ก คำว่าสถานศึกษาไม่ได้มุ่งให้ความหมายหมายเฉพาะสถานศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียวแม้กระนั้นบางทีอาจจะรวมทั้งกลุ่มการเรียนรู้ที่มีการรวมตัวกันตามบ้านหรือสถานที่ที่เหมาะสมอีกด้วย หน้าที่ของโรงเรียนที่มีต่อเด็กจะมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้แสดงหน้าที่เป็นหลัก มีเพื่อนพ้องร่วมเรียนเป็นส่วนประกอบสำคัญ

อาจารย์ก็เลยมีสถานะที่เปรียบเสมือนบิดามารดาผู้ที่สองสำหรับเด็กสำหรับในการให้ความรู้ความเข้าใจที่มีเนื้อหาเยอะขึ้นเรื่อยๆ วิชาความรู้แล้วก็บุคคลิกภาพของอาจารย์ผู้สอนก็เลยเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองต้องพิจารณาเป็นหลัก สำหรับชาวมุสลิมแล้วอาจารย์คนแรกในตอนวัยแห่งการเรียนรู้นอกบ้านก็คือคุณครูสอนอัล-กุรอาน ซึ่งบางทีก็อาจจะสอนอัล-กุรอานเป็นหลักหรือบางครั้งก็อาจจะสอนวิชาศาสนาในขั้นพื้นฐานร่วมด้วย การซึมซับสิ่งที่อาจารย์ป้อนให้ก็เลยนับว่าเป็นก้าวสำคัญสำหรับพัฒนาการทางสมองรวมทั้งอารมณ์ของเด็ก

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

โดยเหตุนี้การจะสร้างทัศนคติให้แก่เด็กที่มีต่อมัสญิดในเชิงบวกก็เลยเกิดเรื่องท้าทาย สิ่งที่ทำได้ก็คือ ต้องทำให้มัสญิดเกิดขึ้นในบ้านเป็นลำดับแรก รวมทั้งจำเป็นต้องทำให้มัสญิดเกิดขึ้นในโรงเรียนด้วย เมื่อบ้านแล้วก็โรงเรียนเป็นมัสญิดในเชิงอุดมคติแล้ว ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของเด็กกับมัสญิด จริงๆตามหลักทฤษฎีก็ย่อมเป็นไปโดยง่าย ปัญหาที่เป็นปรัศนีสำคัญก็คือ พวกเราจะทำยังไงให้บ้าน สถานศึกษาแล้วก็มัสญิดหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่มีการแยกย่อยสำหรับเด็ก

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cr. UFABET

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Share