การกินกับสังคมที่เข้มแข็งของอิสลาม

4 - การกินกับสังคมที่เข้มแข็งของอิสลาม
การกินกับสังคมที่เข้มแข็งของอิสลาม

การกินกับสังคมที่เข้มแข็งของอิสลาม ในส่วนของอาหารการกินนั้นเป็นเรื่องที่จริงจังอย่างมากในแง่ของวิชาการ ว่าด้วยการกินนั้นเป็นศาสตร์และศิลป์ ทางวิทยาศาสตร์ของการกินที่เป็นเรื่องราวของชีวิตที่สามารถใช้สารอาหารนั้นเป็นแหล่งของการสร้างเนื้อเยื่อและเป็นประโยชน์ของร่างกาย ทั้งทางวิทยาศาสต์และหลาหลายศาสตร์ต่าง ๆ  เพื่อการก่อกำเนิดของพฤติกรรมการกินของมนุษย์ที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน

คนไทยหลากหลายคนได้พูดเกี่ยวกับการกินนั้นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องใหญ่ ส่วนในคนต่างชาตินั้นกลับมองว่าเรานั้นก็เป็นอย่างที่เรากินนั่นเอง หรืออาจจะเรียกได้ว่า We are what we eat ที่มีความหมายว่า กินยังไงก็เป็นอย่างนั้น หากเมื่อเราได้มองทั้งสองความคิดเห็นทั้งสองชาติเราจะรู้ได้ว่าทั้งสองความคิดนั้นแตกต่างกันตรงที่ว่า คนไทยนั้นจะมองในเรื่องอาหารการกินว่า การกินนั้นเป็นหลัก แต่กลับกันในทางต่างชาตินั้นกลับมองไปอีกทางหนึ่งว่าการกินนั้นมาจากผลหรือสิ่งที่เกิดขึ้น

ศาสนาอิสลามนั้นได้พูดกล่าวเรื่องของอาหารการกินไว้มากมาย ซึ่งในการกินของอิสลามนั้นมีหลากหลายมิติเพราะว่าการกินของทางอิสลามนั้นจะมองการกินที่รอบด้านมากกว่าศาสนาอื่น ๆ และจะไม่ตีกรอบในการกินอาหารไปที่เหตุหรือผล แต่จะตีการกินนั้น ๆ ให้ครอบคลุม ฉะนั้นในทางการกินอย่างอิสลามไม่ใช่เพียงแค่การกินไปอย่างนั้น ๆ แต่จะกินด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และที่สำคัญที่สุดของการกินนั้นก็คือ การกินที่มองอย่างละเอียดและถี่ถ้วยที่มีความลึกซึ้ง

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ในส่วนของการสอนจากการกินนั้นอิสลามจะสนให้มองกว้างถึงสังคมและคนรอบข้าง โดยจะสอนให้เหล่ามุสลิมนั้นรู้จักที่จะเลือกกินให้รู้ว่าการกินนั้นควรกินอย่างไรถึงจะได้รับคำโปรดปรานของพระเจ้า และควรกินอย่างไรที่สังคมนั้นจะอยู่อย่างเป็นสุขในขณะที่เรากินอยู่อย่างเป็นสุข และเพื่อนบ้านของเรานั้นต้องเป็นสุขด้วยเช่นกัน แต่ในขณะเดียวกันนั้นตัวของเราเองก็จะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช่นกัน

จากการกินอย่างไม่ฟุ่มเฟือยในหลักที่สำคัญของอิสลามนั้นจะสอนอีกเรื่องคือ ให้มุสลิมได้เข้าใจและลึกซึ้งถึงศาสตร์ที่ควบคู่ไปกับหลักของโภชนาการ ที่ในปัจจุบันนี้นั้นมีเทคโนโลยีที่หลากหลายที่มีการยอมรับว่าการกินน้อยนั้นควรให้เหลือเพียงปริมาณหนึ่งในทางอิสลามที่สอนในเรื่องของการแก้ปัญหาทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งจะสอนให้ไม่ยึดถือกับการกิน แต่จะให้จุนเจือช่วยเหลือผู้อื่น

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ขอขอบคุณบทความน่ารู้จาก แทงบอลออนไลน์

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Share